puff-3

Aktörer

Mobilitet som tjänst beskrivs ibland som ett eko-system av olika aktörer, som dels driver sin egen verksamhet och affär, men också är beroende av andra aktörer och delar av detta, för att kunna erbjuda ett verkligt alternativ till att äga en egen bil för att klara av vardagens mobilitetsbehov. Oavsett om det gäller kollektivtrafik, forskningsfinansiärer, kommersiella tjänsteleverantörer eller transportproducenter  – färdplanen innehåller aktiviteter där dessa har en väsentlig roll att fylla. Här kan man se vilka dessa aktiviteter är och vilka aktörer som förväntas bidra till dessa för att vi skall komma närmre det hållbara transportsystemet.