Pilotprojekt med KM-tjänster som policyverktyg

Pilotprojekt för KM/MaaS -tjänster i nivå 4, för att demonstrera och testa hur policys och styrmedel kan integreras KM/MaaS -tjänster.