Ordlista

A
API – Application Programming Interface, gränssnitt för IT-system att integrera tjänster och databaser.

B
BOB-Standard – BIljett och betalstandard framtagen av svenska kollektivtrafikaktörer under ledning av Samtrafiken (https://samtrafiken.atlassian.net/wiki/spaces/BOB/overview)

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M
MaaS – Mobility-as-a-Service (Mobilitet som tjänst). Begrepp som beskriver möjligheten att konsumeras transporttjänster som tjänst , istället för ägande. Begreppet har många definitioner och många av dessa finns samlade i rapporten xxxx

N

O

P

Q

R
RKM – Regional kollektivtrafikmyndighet. Den organisation som organiserar och upphandlar kollektivtrafik i ett län eller region.

S

T

U

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö