Mobilitet som tjänsteförmån möjlig

Många företag har börjat tänka om när det gäller deras anställdas mobilitet, både i tjänsten och vid pendling. Att äga en bil blir allt mindre viktigt för yngre generationer, som samtidigt är mer benägna att använda sig av mobilitetstjänster, som erbjuder tillgång till fordon, och digitala lösningar för reseplanering. För att kunna bemöta dessa förändrade mobilitetsvanor har allt fler företag börjat att erbjuda cyklar eller periodkort för kollektivtrafik som mobilitetsförmån, samtidigt som de börjat uppmuntra sina anställda att använda alternativa (och aktiva) transportsätt.

Möjligheten för arbetsgivare att erbjuda ”förmånsmobilitet” är dock inte lika förmånligt som t.ex. möjlighet att erbjuda förmånsbil i olika former. En utgångspunkt i färdplanens arbete är att delad mobilitet som leder mot färdplanens mål, skall kunna erbjudas till samma, eller förmånligare villkor som t.ex. förmånsbilar.