OA 3. Implementeringar och piloter

Tidigare piloter, simuleringar och analyser visar att KM-tjänster kan ha stor potential att skapa samhällsnytta. Dock saknas fortfarande empiriska erfarenheter som en följd av bristen på storskaliga demonstrationer och implementeringar med verkliga användare och verklig användning av verkliga tjänster i verkliga kontexter (inklusive affärsmodeller). Först när detta sker kan skarpa analyser komplettera teoretiska förutsägelser. Det behövs både stöd för implementering av tjänster som är (mer eller mindre) tillgängliga idag, samt piloter eller ”living labs” för att vidareutveckla tjänsterna och prova nya koncept. För att säkerställa kunskapsbyggande bör data som genereras i delfinansierade implementeringar och piloter tillgängliggöras för forskning analys.

Färdplanens yttersta mål är att skapa normförändringar hos både resenärer i dagliga livet, men också hos arbetsgivare och politiker. Att delad mobilitet är norm istället för idag, resande med den egna bilen. Men för att få till så stora förändringar måste alternativ till ”mobilitet genom den egna bilen” finnas. Vi måst också visa att dessa fungerar fullgott för mobilitetsbehovet för hela familjen, alla tider på dygnet och hela året.

Det är därför viktigt att få igång många initiativ och tjänsteerbjudande. Inte bara piloter, men också stötta initiala implementeringar, oavsett om det är offentliga eller kommersiella initiativ. Här försöker vi samla referenser till pågående initiativ inom kombinerad mobilitet som tjänst. Saknar du ett visst projekt eller tjänst som borde vara med här ? Kontakta oss via adress på kompis.me.