Demonstration av KM-tjänster under förändrade policyförutsättningar

VARFÖR

Flera typer av policys påverkar KM/MaaS-tjänsters applikationsområden och attraktivitet. Exempel innefattar, men begränsas inte till, reglementen för tjänstebilar, tjänsteresor och p-tal. I syfte att utreda hur policyförändringar hade kunnat påverka potential för och konsekvenser av KM/MaaS-tjänster föreslås demonstration av KM/MaaS-tjänster under förändrade policyförutsättningar.

MÅL:

• Demonstration av och kunskapsuppbyggnad om KM/MaaS-tjänster under förändrade policyförutsättningar. Genomförs i samarbete med planerad nationell plattform för policy lab. Fokus för detta kommer ligga på möjligheten att pröva mobilitet som tjänsteförmån under realistiska