Nationell åtkomst för kollektivtrafikens biljetter

På samma sätt som att kollektivtrafikdata görs tillgängligt för tredjepart genom en nationell åtkomstpunkt bör även åtkomst av kollektivtrafikens biljetter på sikt göras åtkomligt via en nationell infrastruktur. Detta gäller både teknisk och affärsmässig åtkomst.

En sådan åtkomstpunkt är inte motstående att RKM själva tillgängliggör biljetter via eget gränssnitt.