Effektanalyser av kunskap och data från piloter och tjänster

Utvärdering av effekterna av implementationer och piloter. Även
fortsatt förvaltning av kunskapsbasen.