OA 4. Effekter och konsekvenser

KM-tjänster är än så länge ett relativt oprövat, teoretiskt koncept.

Utvärdering och analys av de initiativ som uppkommer kommer att vara nödvändiga för att styra och accelerera utvecklingen. Aspekter som behöver utvärderas innefattar t.ex. affärsmodeller, tekniska standarder, rättviseaspekter samt konsekvenser för bl.a. samhälle, miljö och resenärsbeteenden. Område 4 kommer därför att utföras i tätt samarbete med övriga områden, inte minst område 3: implementeringar & piloter. Utvärdering och kunskapsbyggande sker i huvudsak på de redan etablerade forskningsprojekt.

Detta aktivitetsområde fokuserar således på att samla in kunskap från olika genomförda pågående aktiviteter, sammanställer kunskap från genomförda projekt och piloter samt skapar verktyg för att löpande mäta effekter av de tjänster och projekt som idag genomförs, ofta med offentlig stöttning.