Etablering

Under fasen Etablering, 2020-2023, förväntar vi oss att området Kombinerad mobilitet som tjänst har mognat. Förmodligen kallas det något helt annat när personer använder detta i dagligt bruk. I storstadsområdena har KM/MaaS-tjänster etablerats och börjar bli lönsamma. De flesta känner till denna typ av tjänster, men inta alla har tillgång till dem. Kombinerade mobilitetstjänster har testats framgångsrikt i icke urbana områden, och flera PPI-initiativ (publikt-privat-ideellt) runt om i landet och har hittat affärs- och organisationsformer. Uppskalning till fler regioner sker under perioden.

Regelverk och lagstiftning har ändrats på flera punkter så att mobilitetstjänster börjar likställas i lagstiftningen med förmånsbilen. Förenklingar vad gäller skattefrågor vid delningstjänster, har möjliggjort att privata resurser till större del har kunnat inkluderas i mobilitetstjänster och i vissa fall även som komplement till den traditionella kollektivtrafiken. Nyttjandegraden på fordonsflotta ökar och andelen ”single occupied vehicles minskar”.