OA 1. Affärer och digital infrastruktur

Denna del av färdplanen avser i huvudsak förmågan hos kollektivtrafiken och andra producenter av transporttjänster att delta i tjänst-ekosystemet kring kombinerad mobilitet som tjänst, med främst digitalisering av affärsprocessen i fokus (biljetter, betalning via digitala kanaler)