Lägga grunden

Att lägga grunden för kombinerade mobilitetstjänster innebär att de väsentligaste hindren för dessa identifieras och adresseras. Det gäller att de offentliga aktörerna som städer, kollektivtrafiken och lagstiftare skall kunna se att dessa nya tjänster verkligen leder mot samhällsmålen. Det gäller samtidigt att kommersiella och ideella aktörer, som är de som förväntas leverera dessa tjänster, ser en långsiktighet i regelverk, åtaganden och samarbeten, så att de vågar satsa energi och kapital i att starta upp dessa tjänster och verksamheter.

I denna första fas handlar det om att tidigt ge tredjepartsaktörer möjlighet att inkludera kollektivtrafik i sina digitala tjänster, att identifiera regelverk och lagstiftning som verkar i motsatt riktning samt att simulera nya och existerande aktörer att engagera sig i startandet av nya mobilitetstjänster.

När vi lägger grunden satsas också resurser på att bättre förstå resenärens behov, och hur vi kan mäta och verifiera att dessa tjänster leder oss mot ett mer hållbart transportsystem.