Tillgängliggöra data från kollektivtrafiken i ett öppet och samordnat gränssnitt

 

VARFÖR?

För att gynna framväxten av kombinerade mobilitetstjänster i Sverige och säkerställa efterlevnad av EU:s trafikdataförordning så behöver transportproducenter tillgängliggöra kvalitetssäkrade och pålitliga trafikdata via ett öppet och samlat gränssnitt.

MÅL

  • Att data (hållplatser/stationer, rutter/linjer, realtid – planerad trafik och störningar, positionsdata) för över 90% av alla resor i Sverige finns tillgängligt via den nationella åtkomstpunkten Trafiklab.
  • Att majoriteten av Sveriges kommersiella kollektivtrafiksutbuds data tillgängliggjorts via den nationella åtkomstpunkten
  • Stimulera tillgängliggörandet av öppna/tillgängliga data för andra mobilitetstjänster, utöver kollektivtrafiken.