puff-2

Perioder

Färdplanen och dess aktiviteter är beskriven utifrån tre olika perioder. Dessa representerar perioden där vi lägger grunden för att tjänstefiera mobilitetssektorn, där begrepp och tjänster etableras brett, även för allmänheten, och den sista fasen där vi åstadkommer verklig förändring – på normer, beteende och på transportsystemet.