Sömlösa KM/MaaS-tjänster som bidrar med ny kunskap

KM/MaaS-tjänster bidrar med my data som genererar kunskap om transportystemet. KOmmersiella tjänster är policy-mässigt integrerade med offentlig trafik. ROaming mellan regioner och länder är möjligt i KM/MaaS-tjänsterna.