Mobilitet som en del utav boendet

Mer och mer hörs ropen om att hitta koncept som försöker integrera tjänster inom KM/MaaS med människors boende eller dagliga livsstilar. Framförallt finns samarbetsmöjligheter mellan dessa sorters projekt och byggen utav nya bostäder och stadsdelar.