KM/MaaS-tjänster i alla regioner

KM/MaaS-tjänster finns i alla typer av regioner. Kommersiellt, offentligt eller i hybridformer.