Skarpa implementeringar av KM/MaaS i icke-urbana områden

Verkliga KM/MaaS-tjänster har etablerats i icke urbana områden, t.ex landsbygds-MaaS. En fungerande ansvarsfördelningsmodell mellan det offentliga, det ideella och kommersiella aktörer har identifierats, testats och hittat en acceptans bland relevanta aktörer.

 

ny