Implementerade KM/MaaS-tjänster med autonoma fordon

KM/MaaS-tjänster med inslag av autonoma fordonstjänster finns etablerade