Förstudie om finansiering av Öppna data för kollektivtrafiken

 

Samtrafiken, Trafikförvaltningen, Västtrafik och Skånetrafiken kommer snarast att starta upp en förstudie i syfte att säkerställa finansiering och prioritering av aktiviteter med målet att innan sommaren 2017 ta beslut om uppstart av implementering.