Biljetter för digitaliserad mobilitet

En central del i utvecklingen av tjänster inom kombinerad mobilitet är hur traditionell kollektivtrafik på olika sätt kan kombineras med andra transportslag, aktörer och affärsmodeller. En viktig förutsättning för att möjliggöra denna typ av kombinerbarhet är att erbjuda biljettprodukter som är anpassade för en digitaliserad försäljning samt anpassade för kombinerad mobilitet.
Detta projekt ska kartlägga behov och identifiera förslag till realiserbara biljettprodukter som adresserar dessa behov.