Utveckla standard för digitala biljetter i kollektivtrafiken

Tillgängliggöra offentliga producenters utbud så de kan sökas, kombineras, säljas, distribueras, valideras och avräknas i samstämmighet med branschens standard (Biljett och Betal-standarden). I detta inkluderas att koordinera ett gemensamt regelverk mellan säljande- och producerande part. Funktionalitet tillgängliggörs stegvis och utvecklas i tät dialog med involverade aktörer, dels för att minimera samhällskostnaden och dels för att minimera tid till marknad och för att maximera ändamålsanpassningen.