Implementering av BoB-standarden, Västtrafik

Mål för projektet

Målet är att möjliggöra försäljning av kollektivtrafikbiljetter i en digitaliserad icke-Västtrafik (APP), detta i kombination med
andra tjänster från extern aktör.

Beskrivning av projektet
Att implementera BoB-standarden är grundläggande för att möjliggöra åtkomst av Västtrafiks biljettsortiment för externa aktörer och en förutsättning för Kombinerad Mobilitet. Västtrafik har implementerat Bob:s device och validation API och planerar nu med hjälp av sökta medel att komplettera med Product och Ticket API. Detta kommer att göras tillsammans med externa parter för att säkerställa teknisk lösning och för att ta fram lämpliga affärsmodeller och avtal, allt för att vi tillsammans ska utveckla det hållbara resandet.

Potential
Västtrafik har uttalat i sin affärsmodell att verka för en ökad hållbar mobilitet i samhället, där olika resesätt enkelt kan kombineras, genom att samverka med andra aktörer och komplettera kollektivtrafiken med andra tjänster. I Kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik så står det att ’öppna upp för tredjeparts försäljning för att fler aktörer ska kunna bygga kombinerade tjänster’. Det arbete och de leveranser som kommer att göras i detta projekt är en förutsättning och möjliggörare teknisk och affärsmässigt för att nå målen i affärsmodell och möta kraven i uppdraget från Kollektivtrafiknämnden.
Projektet kommer att kontrollerat testa med ett antal piloter inom regionen för att under resan få svar på nyttan med kombinerade tjänsterna för kund, säljande part och för Västtrafik.