Utveckla infrastruktur för digitala återförsäljare av kollektivtrafikens biljetter

Utveckla infrastruktur för digitala återförsäljare av kollektivtrafikens biljetter.