section-1

FÄRDPLAN – FÖR KOMBINERAD MOBILITET I SVERIGE!

Färdplanen skall stödja framväxten av Kombinerad Mobilitet som tjänst genom att skapa gynnsamma förutsättningar och minska barriärer för utveckling och implementation av KM/MaaS-tjänster som bidrar till uppfyllelse av de svenska transportpolitiska målen.

Färdplanen är framtagen på uppdrag av samverkansgruppen för Nästa generations resor och transporter.