Översyn av lagstiftning relaterat till Mobilitet och delningstjänster

Arbetet som genomförs i dessa områden under den första perioden, tillsammans med kunskaper som erhållits genom de piloter som genomförts genererar kunskap till en översyn av både förmånsbeskattning för mobilitet och inkomstbeskattning från delningstjänster.