Utveckling av anpassad lagstiftning och regelverk

Under tredje perioden finns det en politisk samsyn om att lagstiftning och regelverk skall tillåta tjänster som bidrar till samhällets transportmål. Nya internationella tjänsteleverantörer etablerar sig och anpassar sig till det svenska regelverket som bygger på transparens vad gäller effekter, konsumenträttigheter och policyintegration i tjänster, så att samhället genom dessa privata mobilitetstjänster kan påverka beteende och effekter även om tjänster är kommersiella. Mobilitet som tjänsteförmån är nu norm i förhållande till förmånsbil på de flesta företag.