OA 2. Lagstiftning och policy

Inom aktivitetsområdet Lagstiftning och Policy vill vi identifiera områden inom lagstiftningen, eller inom policyområdet som antingen håller tillbaka uppkomsten av hållbara mobilitetstjänster, eller som kan fungera som möjliggörare. Syftet är att visa på möjliga effekter av t.ex regelförändringar genom demonstratorer och piloter, för att skapa underlag för lagstiftare och policyansvariga för möjliga förändringar.