Barkaby-projektet

Autonoma skyttlar testas idag i Barkaby stad som en del av nya mobilitetsmöjligheter.