Organisation för öppen data i kollektivtrafiken operativ

Slutsatsen av projektet ar att det inom tre år ska finnas en organisation inom Sverige som förvaltar och driver arbetet med öppna trafikdata enligt målbilden.