Implementering av BOB hos RKM

Arbetet med att implementera BoB standarden ligger hos respektive RKM (Regional Kollektivtrafik Myndighet). Följande RKM har påbörjat implmenteringsarbetet:

RKM Status Kommentar
SLL
Västtrafik
Skånetrafiken