BoB projektet

Biljett- och betalprojektet slutfördes 2016-12-31 efter att ha levererat de uppdrag som låg inom projektets målbilder. Projektet pågick under tre år med representanter från hela kollektivtrafikbranschen. Projektet har skapat förutsättningar för att knyta samman trafikföretagens system och göra det enkelt för resenärer att köpa biljetter i kollektivtrafiken.

Utveckling sker hos respektive trafikföretag med hjälp av överenskomna standarder och gränssnitt. Det ger möjligheter för både etablerade och nya aktörer att komma in på marknaden, både tjänsteleverantörer och utrustnings-/systemleverantörer.