Skånetrafikens digitalisering av kollektivtrafikbiljetter

Mål för projektet
Implementera och verifiera tekniskt stöd för hantering av biljetter till tredjepartsutvecklare i enlighet med Biljett och
Betalstandarden (BoB) via BoB-API.

Samhällsutvecklingen pekar på ett ökande behov av smarta och hållbara lösningar för persontransporter. Kollektivtrafiken byggs ut och utvecklas för att skapa förutsättningar för människor, företag, städer och regioner att utvecklas i rätt riktning. Kollektivtrafiken kan dock inte enskilt skapa de alternativ som ger de rätta förutsättningarna för att utvecklingen skall ske i den takt och den riktning som krävs. Genom att öppna upp möjligheten för tredje part att hantera biljetter digitalt från Skånetrafiken skapas en nödvändig möjlighet för andra aktörer att erbjuda framtidens mobilitetstjänster till nya och befintliga resenärer.
Detta projekt syftar till en teknisk lösning för att Skånetrafikens biljetter skall kunna återförsäljas digitalt av en tredjepartsaktör. Lösningen skall bygga på den av branschen nyligen utvecklade Biljett och Betalstandarden (BoB).