Swedish Mobility Platform

Samtrafikens arbete med Kombinerad Mobilitet inom ramen för Swedish Mobility Program (SMP) har samlat både gamla och nya aktörer i branschen för persontransporter med delade resurser utifrån visionen: Vi möjliggör utvecklingen av enkla, hållbara och lönsamma kombinerade mobilitetstjänster. 

 

SMP har haft tre arbetsspår:

  1. Initiera, driva och deltaga i relevanta piloter
  2. Bedriva en bred samverkan och identifiera samverkansområden
  3. Undersöka förutsättningar för en nationell åtkomstpunkt för biljetter och resor genom projektet ”SMP Etablering Väst”.

”SMP Etablering Väst” tog sin utgångspunkt i hypotesen att en nationell åtkomstpunkt, ett ”Mobilitetstorg”, skulle fungera som en katalysator för marknadens utveckling av kombinerade mobilitetstjänster. I projektets förstudie togs därför en affärsmodell för och en definition av tjänsten Mobilitetstorget fram.

Projektets förstudierapport presenterades för Samtrafikens styrelse den 19:e september och styrelsens beslut blev då att inte gå vidare med den föreslagna lösningen i form av Mobilitetstorget. Det fortsatta arbetet inom SMP kommer istället att inriktas på samverkan, koordinering och spridning av erfarenheter kring pågående piloter inom området i syfte att lära mer om ekosystemet för kombinerad mobilitet. Samtrafikens arbete kommer därmed att ha nära kopplingar till det utvecklingsprogram som initierats av Sveriges regering: Färdplanen för Kombinerad Mobilitet som tjänst i Sverige – KOMPIS.