Fokusområden

Färdplanen är uppdelad i fyra olika fokusområdenDessa representerar frågeställningar som initialt har upplevts som hinder för uppkomsten och implementering av Mobilitet som tjänst.